NASZE USŁUGI


O firmie

„Zamek” Spółka Jawna powstała w oparciu o formację ochronną Zamku Królewskiego w Warszawie. W dniu 05.02.1992 roku firma jako jedna z pierwszych uzyskała Koncesję Nr L-0415/00 wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, zezwalającą na prowadzenie działalności na rynku usług ochrony fizycznej osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.
 

Nasza firma specjalizuje się w ochronie obiektów muzealnych oraz dóbr kultury narodowej. Chronimy eksponaty w takich muzeach jak: Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Rzeźby – Królikarnia w Warszawie, Muzeum Plakatu, Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim, Muzeum Pałac w Wilanowie, Państwowym Muzeum Archeologicznym oraz w Muzeum Kolejnictwa w Warszawie.


Zatrudniamy kilkuset pracowników ochrony całodobowej, pomocy muzealnych, konwojentów oraz pracowników gospodarczych. Posiadamy profesjonalnie przygotowaną kadrę, zaplecze logistyczno-techniczne, grupy konwojowe wyposażone w przystosowane samochody, broń i środki łączności. Zaangażowanie i profesjonalizm pracowników wnoszony w realizację bieżących zadań przekłada się na osiągnięty sukces na wymagającym rynku usług w zakresie ochrony osób i mienia, na którym firma „Zamek” funkcjonuje już od ponad 20 lat.