NASZE USŁUGI


Całodobowa ochrona obiektów

Świadczymy Usługi ochrony fizycznej osób i mienia w instytucjach muzealnych o najwyższej renomie i znaczeniu historycznym.

- Zamek Królewski w Warszawie

- Muzeum Narodowe w Warszawie

- Muzeum Rzeźby im. X. Dunikowskiego w Warszawie

- Muzeum Plakatu w Warszawie

- Muzeum Pałac w Wilanowie

- Park Arkadii w Nieborowie

- Zespół Pałacowo-Parkowy, Muzeum Wnętrz w Otwocku

- Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie

- Muzeum Kolejnictwa w Warszawie

- Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN